https://basmo.app/wp-content/uploads/2021/07/how-many-books-does-the-average-person-read-1024x580.gif

بهترین شیوه خوانش مطالب مدرسه ترید

به نظر ما، بهترین شیوه ی خوانش مطالب مدرسه ترید این است که در وهله ی اول شناختی از وضعیت خود داشته باشید. بدانید به دنبال چه موضوعی هستید؟ سوال اساسی ذهن شما چیست؟ چه چیزی به شما کمک می کند؟. اگر این موارد را می دانید، بهترین شیوه، استفاده ادامه مطلب…

درباره مدرسه ترید

مدرسه ترید چه کاری انجام می دهد؟ مدرسه ترید در تلاش برای توسعه ی مفاهیم پایه در معامله گری در بازارهای مالی ست. این مفاهیم پایه نه به شکل قوانین تکنیکی، که چیزی از جنس روانشناسی ترید و معامله گری هستند. ما در تلاش برای درک بهتر روانشناسی ترید هستیم. ادامه مطلب…