نظریه چشم انداز|تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در شرایطِ تحت ریسک

نظریه چشم انداز|تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در شرایطِ تحت ریسک

نظریه چشم انداز (Prospect Theory)  که اولین بار با عنوان نظریه چشم انداز|تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در شرایطِ تحت ریسک منتشر شده است، از ارزشمندترین دستاوردهای دنیل کانمن (+) و آموس تورسکی (+) است. این دو دانشمند را می ­توان از برجسته ترین متفکران هم عصر ما دانست. این ادامه مطلب…