حمایت اجتماعی|سیستم دوستی

حمایت اجتماعی|سیستم دوستی

در دو درس سوگیری خدمت به خود و نتیجه گرایی در بازارهای مالی  گفتیم که ما انسان ها در بررسی نتایج تصمیمات خود منطقی عمل نمی کنیم و نقش زیادی برای شانس یا مهارت خودمان قائل می شویم. نهایتا این سوگیری ها باعث می شوند تا نتوانیم به بررسی مسیر ادامه مطلب…

حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول

حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول

در درس استرس مالی این نکته را عنوان کردیم که حمایت اجتماعی یکی از اصلی ترین راه های مواجهه با استرس و مدیریت استرس است. در این درس قرار است با حمایت اجتماعی بیشتر آشنا شویم. حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول زندگی مدرن است. چیزی که با کسب و کارهای کمتر اجتماعی ادامه مطلب…