مقدمه ای بر روانشناسی قمار

قمارباز فیودور داستایفسکی|مقدمه ای بر روانشناسی قمار

در درس قبلی که بریده هایی از کتاب قماربازِ فیودور داستایفسکی را انتخاب و منتشر کردیم به تسلط این نویسنده نابغه روسی به روانشناسی قمار اشاره کردیم. ما در مدرسه ترید تلاش خواهیم کرد تا سلسله درس های روانشناسی قمار را به عنوان یک زیر مجموعه از روانشناسی ترید توسعه ادامه مطلب…