انگیزنده های روانشناختی | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی 2

انگیزنده های روانشناختی | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی(2)

سال ها پیش که به تازگی مباحث روانشناسی معالمه گری در بین معامله گرها داشت جای خود را باز می کرد، دوستی می گفت که من به روانشناسی معامله گری نیز کاملا مسلط هستم؛ حرص و ترس را در خود کشته ام! در همان سال ها نیز مشخص بود که ادامه مطلب…

معامله گرانِ همیشه متضرر

معامله گرانِ همیشه متضرر | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی(1)

شاید افراد خوشبختی وجود داشته باشند که از همان آغازین روزهای معامله گری، همواره سود ده بوده اند و هرگز طعم تلخ باخت ها و شکست ها را در بازار نچشیده اند. اما اگر از این احتمال نزدیک به صفر که عبور کنیم، در سطح میانه معامله گرانی قرار دارند ادامه مطلب…

مقدمه ای بر روانشناسی قمار

قمارباز فیودور داستایفسکی|مقدمه ای بر روانشناسی قمار

در درس قبلی که بریده هایی از کتاب قماربازِ فیودور داستایفسکی را انتخاب و منتشر کردیم به تسلط این نویسنده نابغه روسی به روانشناسی قمار اشاره کردیم. ما در مدرسه ترید تلاش خواهیم کرد تا سلسله درس های روانشناسی قمار را به عنوان یک زیر مجموعه از روانشناسی ترید توسعه ادامه مطلب…