جمله های کوتاه مدرسه ترید

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش اول

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. اما گاهی پیش می آید، مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی ادامه مطلب…

کتاب تفکر سریع و کند

اگر بخواهیم ترید را در تعابیر مختلفی بیابیم، می شود تعابیر بسیار زیادی را برای این مفهوم به کار برد. تعابیری از این دست که : ترید یعنی مدیریت استرس. ترید یعنی مدیریت احساسات. و بسیاری تعابیر دیگر که با جستجو ادامه مطلب…

اضطراب یا استرس در ترید کردن

در درس قبلی به تعریف استرس پرداختیم. اما ما در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی  برای کامل کردن تعریف یک مفهوم، نیاز داریم مفاهیم نزدیک به آن را هم بررسی کنیم. تا در مرحله اول بتوانیم آن­ها را از ادامه مطلب…

https://basmo.app/wp-content/uploads/2021/07/how-many-books-does-the-average-person-read-1024x580.gif

بهترین شیوه خوانش مطالب مدرسه ترید

پس از به دست آوردن هر گونه ای از محتوا، یکی از مهمترین مراحل، کشف چگونگیِ بهترین استفاده از آن محتواست. اگر روزی در سفری سیاحتی صندلی شما در کنار رییس بانک مرکزی آمریکا قرار داشته باشد، این بخت و ادامه مطلب…