جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش اول

جمله های کوتاه مدرسه ترید|بخش اول

مطالب نوشته شده در مدرسه ترید، عموما به شکل مطالب ادامه دار، و تحلیل های پیوسته هستند. اما گاهی پیش می آید، مطلبی بسیار کاربردی ست، اما نمی توان آن را در قالب بلند تری منتشر کرد. و یا گاهی ادامه مطلب…

کتاب تفکر سریع و کند

اگر بخواهیم ترید را در تعابیر مختلفی بیابیم، می شود تعابیر بسیار زیادی را برای این مفهوم به کار برد. تعابیری از این دست که : ترید یعنی مدیریت استرس. ترید یعنی مدیریت احساسات. و بسیاری تعابیر دیگر که با جستجو ادامه مطلب…

اضطراب یا استرس در ترید کردن

در درس قبلی به تعریف استرس پرداختیم. اما ما در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی  برای کامل کردن تعریف یک مفهوم، نیاز داریم مفاهیم نزدیک به آن را هم بررسی کنیم. تا در مرحله اول بتوانیم آن­ها را از ادامه مطلب…