حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول

حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول

در درس استرس مالی این نکته را عنوان کردیم که حمایت اجتماعی یکی از اصلی ترین راه های مواجهه با استرس و مدیریت استرس است. در این درس قرار است با حمایت اجتماعی بیشتر آشنا شویم. حمایت اجتماعی|لازمِ مغفول زندگی ادامه مطلب…