انگیزنده های روانشناختی | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی 2

انگیزنده های روانشناختی | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی(2)

سال ها پیش که به تازگی مباحث روانشناسی معالمه گری در بین معامله گرها داشت جای خود را باز می کرد، دوستی می گفت که من به روانشناسی معامله گری نیز کاملا مسلط هستم؛ حرص و ترس را در خود کشته ام! در همان سال ها نیز مشخص بود که ادامه مطلب…

معامله گرانِ همیشه متضرر

معامله گرانِ همیشه متضرر | ورشکستگی روانی در بازارهای مالی(1)

شاید افراد خوشبختی وجود داشته باشند که از همان آغازین روزهای معامله گری، همواره سود ده بوده اند و هرگز طعم تلخ باخت ها و شکست ها را در بازار نچشیده اند. اما اگر از این احتمال نزدیک به صفر که عبور کنیم، در سطح میانه معامله گرانی قرار دارند ادامه مطلب…

کابوس شبانه ی معامله گران

کابوس شبانه ی معامله گران | ورشکستگی شبانه ی معامله گران بازارهای مالی

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” کابوس شبانه ی معامله گران ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، کمی ادامه مطلب…

جای دقیق حد ضرر کجاست؟ | فرمول جادوییِ محاسبه حد ضرر!

جای دقیق حد ضرر کجاست؟ | فرمول جادوییِ محاسبه حد ضرر!

طی سالیان معامله گری و پس از حصول اطمینان از اینکه چیزی به نام حد ضرر در دراز مدت می تواند متضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین به حساب معاملاتی شود، سوال بزرگتر معامله گران معمولا از اینجا آغاز می شود : جای دقیق حد ضرر کجاست؟ اگر شما ادامه مطلب…

بازنگری در مفهوم رها کردن ( صوتی )

بازنگری در مفهوم رها کردن | چرا از گذاشتن حد ضرر طفره می رویم؟

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” بازنگری در مفهوم رها کردن ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، کمی ادامه مطلب…

سوگیری پس نگر | "دیدی گفتم" در ترید کردن

سوگیری پس نگر | “دیدی گفتم” در ترید کردن

در درس نتیجه گرایی، از نگاه متفاوت به مسیر معامله گری و  اهمیت نگاه بهتر به کیفیت تصمیم گیری و متمرکز نشدن روی نتایج گفتیم. این که آیا نتایجی که در بازارهای مالی به دست می آوریم می توانند کیفیت ترید ما را تعیین کند یا نه؟ در آن درس ادامه مطلب…

در ستایش حد ضرر | چرا باید برای معاملات حد ضرر قرار دهیم؟

تقریبا هیچ جایی در جهان به اندازه ی دامنه های بالایی قله اورست داستان هایی از استحکام و ثبات را در خود جای نداده است. فارغ از رسیدن به قله، تنها زنده ماندن در چنین محیط بی رحمی مستلزم پشتکار و استقامت است. و به احتمال فراوان بسیاری از ما ادامه مطلب…

بازنگری در مفهوم رها کردن | چرا از گذاشتن حد ضرر طفره می رویم؟

بازنگری در مفهوم رها کردن | چرا از گذاشتن حد ضرر طفره می رویم؟

مدرسه ترید در مورد بازنگری در مفاهیم تاکنون مطالب متعددی منتشر کرده است (+/+/+). گزافه نیست اگر بگوییم، این مطالب و ارجاعات قابل تعمیم به ده ها و صدها هستند و جایشان در محتوای فارسی ( و حتی انگلیسی ) به شدت خالی ست. بخش قابل توجهی از روانشناسی ترید ادامه مطلب…

لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی

لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی| کنترل میزان انحراف با حد ضرر

در سری مطالب روانشناسی ترید صوتی، در فضایی متفاوت ( نسبت به دروس معمول مدرسه ترید )، مفاهیمی را بسط می دهیم که نیاز اکثر معامله گران بازارهای مالی هستند. در این مطلب موضوع : ” لزوم مقروض شدن در حساب معاملاتی ” را بررسی کرده ایم. ( فایل صوتی، ادامه مطلب…

ترید با شهود

ترید با شهود| مقدمه ای بر تصمیم گیری

اجازه بدهید درس ترید با شهود را با خاطره ای مشترک برای غریب به اتفاق تریدرها شروع کنیم؛ تصور کنید در آغازین روزهای ترید هستید، دیدن چارت شما را درگیر هیجان بسیار زیادی می کند. با اینکه در فضای دمو ترید کرده اید وقتی پول واقعی را درگیر می کنید ادامه مطلب…