روانشناسی ترید صوتی - 2

اهمیت تعریف صورت مساله برای ترید|روانشناسی ترید صوتی – 2

اهمیت تعریف صورت مساله برای ترید و تریدر، همچون اهمیت چیدن نخستین خشت ها در دیواری ست که تا ثریا خواهد رفت. اگر خشت اول را کج قرار دهیم، هر بار و پس از کمی پیش رفتن و فرو ریختن این دیوار، باید به نقطه ی اول بازگردیم و مجددا ادامه مطلب…

چه چیزی معامله کنم؟|لزوم تمرکز در بازارهای مالی

ورود به بازارهای مالی از هر نوعی، با همین سوال شروع می شود : چه چیزی معامله کنم؟ بازارهای مالی ( و بروکری که انتخاب می کنید ) همیشه دست شما را برای معامله ی تعداد زیادی از نمادها باز می گذارند. در واقع این شما هستید که تصمیم می ادامه مطلب…

نبرد برنده ای ندارد|حتی اگر پیروز شوید

نبرد برنده ای ندارد|حتی اگر پیروز شوید

آرتور ولزلی، اولین دوک ولینگتون که در دو دوره ی مختلف نخست وزیر بریتانیا هم بود، و تمام مناسب و افتخارات خود را که حاصل نظامی گری اش بود، از جنگ های مختلف به دست آورده بود. حاصل تجربه ی چندین ساله ی خود را چنین بیان کرده است : ادامه مطلب…

فرصتی برای اندیشیدن

مقدمه ای بر پاد شکنندگی|آن چه تو را نکشد تو را قوی تر می کند؟

جمله ” آن چه تو را نکشد تو را قوی تر می کند ” از افراد مختلفی نقل شده است. اما معمولا این جمله را منتسب به فردریش نیچه فیلسوف آلمانی می دانند (+). در درس شکننده، پاد شکننده، نشکن در یک پاراگراف کوتاه به بررسی این موضوع پرداختیم که ادامه مطلب…