تعریف پیش نویس های پولی|پیش نویس های پولی از کجا نشأت می گیرند ؟

منتشرشده توسط trade school در تاریخ

تعریف پیش نویس های پولی|پیش نویس های پولی از کجا نشات می گیرند ؟

یکی از مولفه های بنیادین برای موفقیت در معامله گری، درک رفتارهای معامله گر با پول و باورهای ناخودآگاه و تایید کننده ی این رفتارهاست. این باورها یا همان پیش نویس های پولی ، پایه و اساس اغلب رفتارهای مالی ناموثر و خودتخریبی در معامله گران است. با توجه به رجوع مکرر در مدرسه ترید در درس های مختلف به مساله پیش نویس های پولی ( + / + )، لازم است که این عبارت به خاطر اهمیت وجودی اش، مورد بازبینی موشکافانه تری قرار بگیرد. در نخستین درس از این سری دروس به تعریف پیش نویس های پولی و علل وجودی آن پرداخته ایم

پیش نویس های پولی چه چیزی هستند؟

پیش نویس های پولی معمولا باورهای ناهشیاری هستند که هر یک از ما در مورد پول و زندگی ساخته ایم. در اکثر موارد، پیش نویس های پولی در دوران رشد تشکیل شده و بر اساس پیام های مستقیم و غیر مستقیمی که در مورد پول، از جانب والدین و سایر افراد مهم زندگی، محیط و جامعه به مثابه یک کل یکپارچه دریافت می کنیم شکل می گیرند.

ما این پیام ها را با تفکر نابالغ درونسازی می کنیم، یعنی اطلاعات را باهم تلفیق می کنیم تا به دنیای خود معنی ببخشیم. برخی پیش نویس های پولی در عمیق ترین سطح اولیه شکل گرفته و به بخشی از جهان بینی یا طرحواره ما تبدیل می شوند. این باورها که با هدف بقاء و محافظت در دنیای غیر قابل پیش بینی شکل گرفته اند، به نحو وصف ناپذیری در برابر تغییر مقاوم هستند؛ مخصوصا وقتی که هیجان های شدیدی به آن ها پیونده خورده است.

اغلب ما فقط به ظاهر پیش نویس های پولی توجه داریم و هرگز در سطح هشیار به بررسی صحت و درستی آن ها نمی پردازیم. با این حال در بخش عمده ی زندگی خود طوری رفتار می کنیم که گویی کاملا صحیح هستند. حتی وقتی باعث رنج و عذاب ما می شوند هم کماکان چنین رفتاری در قبال آن ها داریم  و هرگز از خود نمی پرسیم که این پیش نویس های پولی از کجا نشات می گیرند و تا چه اندازه واقعا به ما کمک کرده  یا در زندگی مالی کنونی ما، آسیب رسان بوده اند. عمده ی افراد حتی نمی دانند چنین پیش نویس هایی وجود دارند و از رفتار دیگران با پول متعجب نیز می شوند. حال آنکه در بسیاری موارد، رفتار شخص متعجب، رفتاری بیمار گونه در برابر پول است. ما به جای بررسی الگوهای باورهای خویش، معمولا دیگران و محیط بیرون را به سبب مشکلات مالی رفتاری و دردهایش سرزنش می کنیم.

پیش نویس های پولی از کجا نشات می گیرند ؟

انسان ها در درجه نخست از طریق مشاهده و تقلید می آموزند. نوزادان در حدود دو یا سه هفتگی، شروع به تقلید حرکات چهره بزرگسالان می کنند. مطالعات نشان می دهند که این نوع از تقلید در یک ماهگی ماهیت ارادی داشته و هدفمند هستند. دانشمندان چنین فرضیه پردازی می کنند که از بدو تولد، مغز ما برای مشاهده ی کردار اطرافیان ما و تلفیق این کردار با رفتار شخصی خود برنامه ریزی شده است. با توجه به ضرورت این رفتار برای معاشرت اجتماعی و جلب حمایت اجتماعی به جهت بقای با کیفیت انسان  این فرضیه قابل درک است. مرغ مادر و جوجه های او را در نظر بگیرید، وقتی مادر با دیدن یک خودرو یا سگ شروع به دویدن می کند، جوجه ها نیز به دنبال او همین کار را انجام می دهند. آن ها فورا خودرو یا سگ را با یک خطر و ضرورت فرار همبسته می سازند.

اگر ارگانیسم ها قادر به یادگیری به این نحو و به این سرعت نباشند، از بین می روند.

در مورد پیش نویس های پولی نیز چنین است. پیش نویس های پولی معمولا از نزدیکترین افراد یعنی خانواده ما سرچشمه می گیرند. ما به صورت ناخودآگاه، باورهای مربوط به پول را اخذ کرده و آن ها را حقیقت بدیهی تلقی می کنیم. پیش نویس های پولی از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند. پیش نویس های پولی توسط طیف وسیعی از افراد و نهادهایی که به نحوی در دوران رشد ما با آن ها درگیر هستیم، تحت تاثیر قرار می گیرند. بدیهی ترین آن ها خانواده و سایر اعضای خانواده هستند. فرهنگ ملی و بومی، رسانه، معلمان، روحانیون و حتی همسایه ها تمام پیام های مربوط به پول را به ما منتقل کرده و ما آن ها را درونسازی می کنیم؛ حتی اگر این پیام ها در تعارض با همدیگر قرار داشته باشند

پیش نویس های آشکار و پیش نویس های پنهان

در این میان و در یک تقسیم بندی بسیار کلی، دو نوع از پیش نویس ها در طول دوران رشد ما در ما نهادینه می شوند : پیش نویس های آشکار و پیش نویس های پنهان

 پیش نویس های آشکار  مواردی هستند که به صورت شفاهی و یا به صورت مستقیم توسط چهره ای که مظهر قدرت تلقی می شود به ما انتقال داده می شوند. این موارد آشکار، عباراتی از این دست هستند :

 • پس انداز خیلی مهم است
  باید به کسانی که فقیرتر از ما هستند کمک کنیم
 • دادن بهتر از گرفتن است
 • بهتر است ابتدا مراقب خود باشی و بعد حواست به دیگران باشد
 • اقتصاد بی رحم است
 • آن سوی ترس پول است
 • هرگز چیزی درخواست نکن، باید در برابر هر چیزی که به تو می رسد قدردان باشی
 • اینکه غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داری باید خدا را شاکر باشی
 • خدا مراقب تمام پرنده های دنیاست، پس چرا نگران پول هستی؟
 • اگر انسان خوب و درستکاری باشی، پول هایت حفظ می شوند

در مقابل پیش نویس های آشکار، پیش نویس های پنهان نیز وجود دارند. این پیش نویس ها با مشاهده ی سایر افراد، مطالعه ی کتب و مجلات در مورد افراد موفق و تاثیر گذار، مشاهده افراد فقیر یا ثروتمند که توسط رسانه ها به تصویر کشیده می شوند، درونسازی می شوند. برای مثال سایت و مجله ی فوربز، اطلاعاتی در مورد 500 نفر از ثروتمندترین افراد جهان منتشر می کند، اطلاعات منتشر شده در این مجله، قطعا بر پیش نویس های پولی افرادی که در دوران رشد مالی قرار دارند تاثیر می گذارد.

چرا باید در پیش نویس های پولی تردید کنیم؟

همانطور که بالاتر متوجه شدیم، تعیین پیش نویس های پولی از سنین بسیار پایین رخ می دهند. تقدم زمانی این نوع از یادگیری، گویای آن است که در سطح ناهشیار رخ می دهد و مشاهدات و تقلیدها بدون تامل آگاهانه درونسازی می شوند. به همین ترتیب ما احساسات و رفتارهای مرتبط با پول را که در والدین خود مشاهده می کنیم، درونسازی می کنیم. حتی اگر این موضوع هرگز آشکارا مطرح نشود. ما افکار، احساسات و رفتارهای والدین در مورد پول را اخذ می کنیم و به احتمال زیاد، همان احساسات و رفتارها را در زندگی خود عملی می کنیم. وقتی والدین ما هیجان های شدیدی در رابطه با پول بروز می دهند، ما نیز پول را با این هیجان های شدید همبسته ساخته و رفتارهای ما مطابق با این هیجان ها خواهد بود. اغلب خانواده ها برخی آداب و رسوم و مراسم را اجرا کرده و یا به برخی ارزش ها پایبند می مانند، صرفا به این دلیل که ” ما همیشه این کار را انجام می دهیم ” و یا ” ما به این اعتقاد داریم ” .

این سیستم های خانوادگی به جستجوی اطلاعات جدید نپرداخته یا پذیرای اطلاعات یا روش های جدیدی برای انجام برخی کارها نیستند. حتی این سیستم ها تمایلی به توقف و کاوش بیشتر و یا به چالش کشیدن فرضیه های بنیادین خود ندارند. وقتی به عنوان یک بزرگسال در بطن یک موقعیت دردناک قرار داریم، اگر یکی از پیش نویس های مالی ما اجرا نشود، به پیش نویس دیگری در همان خلاء درونی متوسل می شویم. به احتمال زیاد این پیش نویس نیز به اندازه ی مورد قبلی مخرب یا محدود کننده خواهد بود. یکی از موءلفه های تغییر پیش نویس های پولی به صورت سالم، خروج از این خلاء و جستجویِ دروندادها یا اطلاعات بیرونی است.

جستجوی اطلاعات بیرونی هرگز به صورت ناهشیار انجام نمی شود، بلکه معمولا قبل از آن یک رویداد تحریک کننده و دردناک مالی وجود دارد. 

( برای درک بهتر مثال آخر می توانید به درس شکست مقدمه موفقیت مراجعه نمایید. )

لزوم تغییر پیش نویس های پولی را نیز بررسی کردیم، در درس آینده به خصوصیات پیش نویس های پولی خواهیم پرداخت. اما قبل از شروع درس بعدی در حوزه ی روانشناسی پول، لازم است بدانیم پیش نویس های پولی جدیدی که باید طراحی کنیم، از چه قوانینی باید تبعیت کنند. دو قانون بسیار مهم، قوانین طلایی تعیین پیش نویس های پولی جدید برای معامله گران در بازارهای جدید هستند.

دو قانون مهم در مورد پیش نویس های پولی حرفه ای

پیش نویس های پولی همانند پیش نویس و سناریویی هستند که در اختیار یک بازیگر قرار می گیرند. وظیفه ی بازیگر دریافت سناریو، حفظ کردن و ارائه ی آن طبق متن است. یک بازیگر خوب، پیش نویس را دریافت کرده و آن را با وجود خویش تلفیق می کند. به همین دلیل عملکرد او خود انگیخته و واقعی به نظر می آید.  پیش نویس های حرفه ای در دنیای حرفه ای از قبل نوشته می شوند و بازیگران حرفه ای به آن ها عمل می کنند. در دنیای حرفه ای پیش نویسی که در لحظه و در حین اجرا نوشته شده باشد،  نداریم. مگر در موارد بسیار معدود که آن هم در راستای همان پیش نویس قبلی  است. یعنی بازیگر فقط برای جبران خطای احتمالی، خطای عمدی دیگری را در حدی که به بحران منجر نشود انجام می دهد. مثل تک دیالوگی عوض شده، تقطیع شده یا کمی جا بجا شده.

در همین حال یک قانون بسیار مهم دیگر در مورد پیش نویس ها از این قرار است که هر پیش نویس در جایگاه حرفه ای خودش کاربرد مشخصی دارد. بازیگری مثل تام هنکس در فیلم دور افتاده یک سناریو را اجرا می کند و در فیلم فارست گامپ سناریوی دیگری را باید اجرا کند. اجرای یک سناریو در هر دو فیلم، مشکل غیر قابل جبرانی را ایجاد خواهد کرد.

پیش نویس های پولی نیز چیزی از همین جنس هستند. معامله گران حرفه ای پیش نویس مشخصی که از قبل آماده شده است دارند. آن ها به صورت گام به گام برای نوشتن این پیش نویس ها اقدامات را از قبل انجام می دهند. نخستین گام نوشتن پیش نویس های جدید، درک و فهم پیش نویس های پولی گذشته است. پیش نویس هایی که به صورت روزمره و در زندگی عادی در حال اجرا کردن آن هستیم، پیش نویس هایی که در موارد بسیار نادری می توانند بر بستر بازارهای مالی نیز عملیاتی شوند و کاربردی باشند. در سایر موارد نیازمند یک پیش نویس پولی مدون برای اجرا بر بستر بازارهای مالی و روند معامله گری خود هستیم.


اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها